Fontenehuset Bergen

Om oss

Fontenehuset Bergen er ett av 20 Fontenehus i Norge, organisert under fellesparaplyen Clubhouse International – som ble stiftet i New York i 1948. Det er i dag over 300 hus fordelt på 33 land.

 

Fontenehuset Bergen ble etablert i 2007, og er en frivillig organisasjon som gjennom sin virksomhet driver et klubbhus for mennesker med psykiske utfordringer. Her fokuseres det på det friske i mennesket og på mestringsopplevelsen ved å utføre arbeidsoppgaver.

 

Trykk på knappen under for å lese mer om Fontenehusene i Norge.

Overgangsarbeid

I samarbeid med bedrifter som ABB kan Fontenehuset tilby sine medlemmer en unik sjanse til å delta i ordinært arbeidsliv.

Overgangsarbeid (OA) er:

  • arbeid i en ekstern bedrift.
  • lønnet av arbeidsgiver.
  • en deltidsjobb som varer i 6-9 mnd.
  • en stilling som utgjør mellom 6 og 20 timer i uken.
  • en stilling som ikke krever spesialkompetanse.
Fontenehuset plukker ut kandidat til jobben, tar ansvar for tett oppfølging og opplæring av den ansatte. Ved fravær stiller Fontenehuset med vikar.