Ung på huset

Vi på Fontenehuset Bergen har startet opp med prosjektet «ung på huset» for mennesker med psykiske helseutfordringer i alderen 16-30 år. Har du falt ut av videregående skole eller arbeidslivet så kan dette være noe for deg. Ung på huset er en arena hvor du opplever fellesskap, vennskap og økt tro på egen mestring. Målet er å støtte deg til å komme tilbake i studier eller arbeid. Vi møtes fast hver mandag og fredag fra kl. 13-14 og onsdag fra kl. 11-12, der vi jobber med ulike arbeidsoppgaver. Gruppen bestemmer selv hvilke arbeidsoppgaver man vil jobbe med innenfor husets rammer. Eksempel på arbeidsoppgaver kan være innenfor medier som Facebook, Instagram, hjemmeside og husavisen.

Dette er oppgaver man kan jobbe med gjennom uken utenom vårt faste møtetidspunkt. I tillegg til å være en del av ung på huset så er man en del av fellesskapet på huset og man kan være med å delta på våre enheter kjøkken og kontor.

En av våre prosjekter er å drive en kafé for medlemmene på huset med salg av god kaffe, lage informasjonsfilmer for å markedsføre Fontenehuset og ung på huset gruppen, i tillegg til presentere ung på huset for fremtidige mulige medlemmer på ulike arenaer i samfunnet.

Hvilken betydning har "Ung på huset" for våre ungdommer og hva kan det bidra til?

Vil du være med å påvirke og utvikle prosjektet ung på huset og bli en del av vårt fantastiske fellesskap?

Vi arrangerer også sosiale treff en gang i måneden med ulike aktiviteter etter arbeidsdagen. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean