Fontenehusene i Norge

Stiftelsen Fontenehuset er et rehabiliteringstilbud for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. 

Det er ca 330 Fontenehus i verden i dag. Det første huset startet opp i New York i 1948. Siden da har bevegelsen spredt seg over store deler av verden og er nå en anerkjent modell i 33 land. 

 

Fontenehusene følger felles internasjonale retningslinjer som er forankret i menneskerettighetene og er uavhengige av politiske eller religiøse interesser. Disse retningslinjene er resultat av konkrete erfaringer med hva som fungerer i praksis. I Norge er det per i dag 14 hus, og flere er under utvikling.

Men ikke alle har nettside enda.

  • w-facebook
  • Twitter Clean