Overgangsarbeid

Ett program for arbeidsinkludering

​​

Fontenehusene i Norge samarbeider med samfunnsengasjerte arbeidsgivere for å inkludere mennesker med psykiske helseutfordringer i ordinært arbeidsliv. Mange medlemmer ved Fontenehusene har fått fine liv totalt forandret i sin nye rolle som ansvarlig arbeidstaker og likeverdig kollega. 

En nasjonal gjennomgang i 2016 viser at 1/3 av medlemmene på norske fontenehus har vært i arbeid eller studier i løpet av de siste 12 månedene. Ved de to mest veldrevne fontenehusene i Norge kom 69 personer ut i arbeid eller studier det siste året. 

Overgangsarbeid (OA) er et unikt tilbud Fontenehusene i verden tilbyr.

 

Overgangsarbeid:

  • er arbeid i en ekstern bedrift for medlemmer.

  • er en lønnet deltidsjobb som varer i 6-9 mnd. Deretter kommer en ny kandidat fra Fontenehuset.

  • er en deltidsjobb, gjerne mellom 6 til 20 timer i uken.

  • avlønnes av virksomhetens lønnsbetingelser for tilsvarende stilling.

  • det skal ikke være nødvendig med spesialkompetanse for å utføre arbeidsoppgavene. Eksempler på arbeidsoppgaver er postombæring, kantinearbeid, forefallende kontorarbeid, enkle vaktmesteroppgaver og liknende. Fontenehuset er behjelpelig med å finne egne arbeidsoppgaver. 

  • Fontenehuset plukker ut kandidat til jobben.

  • Fontenehuset tar ansvar for oppfølging og opplæring av den ansatte.

  • w-facebook
  • Twitter Clean