Om oss

I et lite oransje trehus i Skuteviksbodene befinner Fontenehuset seg. Fontenehuset er et arbeidsfellesskap for alle som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Fontehuset betyr mye for medlemmene. Om du vil må du gjerne ta turen til oss og se om du trives!

Huset er datert til 1655. Dette er en av de eldste sjøbodene i Skuteviken. Første kjente eiere av huset er Ivar Christensen og Søren Mikkelsen datert til ca 1680.

Fontenehus finnes over hele verden. Målet er å la mennesker med psykiske helseutfordringer ha noe å gå til og å kunne være aktive i et sosialt fellesskap. Her fokuseres det på det friske i mennesket og på mestringsopplevelsen ved å utføre arbeidsoppgaver.

 

De som går dit er en del av et arbeidsfellesskap og kalles derfor "medlemmer" og ikke "brukere". For noen medlemmer er målet å komme seg ut i jobb eller studier, andre trenger et sted å gå til for å føle at man har kontroll over egen sykdom og hverdag.

 

Medlemskapet er gratis og man kan komme og gå når man selv ønsker det. Dagene på fontenehuset består i at medlemmene utfører praktiske gjøremål som f.eks matlaging, kontorarbeid og renhold. 

Fontenehuset Bergen er medlem av:
  • w-facebook
  • Twitter Clean